Việc làm Trưởng (phó) phòng (3)

3 VIỆC LÀM được tìm thấy

Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự GấpHot

Công ty cổ phần thương mại sản xuất và dịch vụ KEIKO Việt Nam

Hà Nội 15 - 20 triệu Cập nhật 08/08/2017

Trưởng phòng kỹ thuật

DNP POWER

Đà Nẵng 7 - 10 triệu Cập nhật 16/06/2017

Phó phòng Marketing

CÔNG TY GPO

Hà Nội 15 - 20 triệu Cập nhật 05/06/2017

Banner
Banner