Việc làm Toàn quốc (50)

50 VIỆC LÀM được tìm thấy

Cộng tác viên biên dịch tiếng Ba Lan

superadmin

Hà Nội, Toàn quốc, TP.HCM 3 - 5 triệu Cập nhật 16/03/2017

Biên dịch tiếng Hàn

superadmin

Hà Nội, Toàn quốc, TP.HCM 5 - 7 triệu Cập nhật 16/03/2017

Cộng tác viên biên dịch tiếng Séc / Slovakia

superadmin

Hà Nội, Toàn quốc, TP.HCM 3 - 5 triệu Cập nhật 16/03/2017

Cộng tác viên biên dịch tiếng Thái Lan, Lào

superadmin

Hà Nội, Toàn quốc, TP.HCM 3 - 5 triệu Cập nhật 16/03/2017

Cộng tác viên biên dịch tiếng Anh

superadmin

Hà Nội, Toàn quốc, TP.HCM 7 - 10 triệu Cập nhật 16/03/2017

Cộng tác viên biên dịch tiếng Pháp

superadmin

Hà Nội, Toàn quốc, TP.HCM 3 - 5 triệu Cập nhật 16/03/2017

Trợ lý QC (Ưu tiên biết tiếng Trung)

superadmin

Miền Bắc, Miền Trung, Toàn quốc 10 - 15 triệu Cập nhật 09/04/2017

Trợ lý QC (Ưu tiên biết tiếng Trung)

superadmin

Miền Bắc, Miền Trung, Toàn quốc 10 - 15 triệu Cập nhật 09/04/2017

Kỹ sư xây dựng

superadmin

Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh, Toàn quốc 7 - 10 triệu Cập nhật 07/04/2017

Kỹ sư QS

superadmin

Đà Nẵng, Hải Phòng, Khánh Hòa, Quảng Ninh, Toàn quốc 7 - 10 triệu Cập nhật 07/04/2017

Kỹ sư xây dựng

superadmin

Đà Nẵng, Hải Phòng, Khánh Hòa, Quảng Ninh, Toàn quốc 7 - 10 triệu Cập nhật 04/04/2017

Kỹ sư hiện trường

superadmin

Đà Nẵng, Hải Phòng, Khánh Hòa, Quảng Ninh, Toàn quốc 5 - 7 triệu Cập nhật 30/03/2017

Công nhân lái máy lu, xúc, ủi

superadmin

Cao Bằng, Sơn La, Toàn quốc 7 - 10 triệu Cập nhật 07/03/2017

Công nhân vận hành máy thi công công trình

superadmin

Cao Bằng, Toàn quốc 7 - 10 triệu Cập nhật 06/03/2017

Trợ lý QC (Ưu tiên biết tiếng Trung)

superadmin

Miền Bắc, Miền Trung, Toàn quốc 10 - 15 triệu Cập nhật 09/04/2017

Kế toán kho

superadmin

Hà Nội, Toàn quốc 5 - 7 triệu Cập nhật 08/04/2017

Kỹ thuật hiện trường

superadmin

Miền Nam, Toàn quốc 7 - 10 triệu Cập nhật 08/04/2017

1 2 3
Banner
Banner