Việc làm Sơn La (28)

28 VIỆC LÀM được tìm thấy

Kỹ sư máy xây dựng làm việc tại công trường

superadmin

Cao Bằng, Sơn La 10 - 15 triệu Cập nhật 14/03/2017

Nhân viên sửa chữa máy và thiết bị công trình

superadmin

Sơn La 7 - 10 triệu Cập nhật 07/03/2017

Công nhân lái máy lu, xúc, ủi

superadmin

Cao Bằng, Sơn La, Toàn quốc 7 - 10 triệu Cập nhật 07/03/2017

NHÀ PHÂN PHỐI TPCN – ĐÔNG BẮC

superadmin

Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Ninh Bình, Sơn La 7 - 10 triệu Cập nhật 06/04/2017

nhân viên kinh doanh trực thuộc chi nhánh

superadmin

Quảng Trị, Sơn La, Vĩnh Phúc 10 - 15 triệu Cập nhật 08/04/2017

nhân viên kinh doanh trực thuộc chi nhánh

superadmin

Quảng Trị, Sơn La, Vĩnh Phúc 10 - 15 triệu Cập nhật 08/04/2017

Kỹ thuật hiện trường

superadmin

Sơn La 3 - 5 triệu Cập nhật 18/02/2017

Nhân viên kế toán hành chính

superadmin

Sơn La 3 - 5 triệu Cập nhật 29/03/2017

kỹ sư hóa dược

superadmin

Hà Giang, Hà Nội, Sơn La 3 - 5 triệu Cập nhật 19/03/2017

Nhân viên kinh doanh (Miền Bắc)

superadmin

Bắc Ninh, Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình, Sơn La 10 - 15 triệu Cập nhật 07/04/2017

1 2
Banner
Banner