Việc làm ngành In ấn – Xuất bản (123)

123 VIỆC LÀM được tìm thấy

Nhân viên thiết kế mỹ thuật (sách, folder)

superadmin

TP.HCM 7 - 10 triệu Cập nhật 09/04/2017

Nhân viên kinh doanh

superadmin

Long An, TP.HCM 10 - 15 triệu Cập nhật 09/04/2017

Nhân viên biên tập nội dung

superadmin

TP.HCM 7 - 10 triệu Cập nhật 09/04/2017

Nhân viên kinh doanh

superadmin

Long An, TP.HCM 10 - 15 triệu Cập nhật 09/04/2017

Nhân viên thiết kế lịch, bao bì

superadmin

TP.HCM 7 - 10 triệu Cập nhật 09/04/2017

Nhân viên In Offset

superadmin

TP.HCM 7 - 10 triệu Cập nhật 09/04/2017

Thiết kế mẫu thêu vi tính (Punching)

superadmin

Bình Dương 7 - 10 triệu Cập nhật 09/04/2017

Nhân viên kinh doanh ngành in (lương 7-10 triệu)

superadmin

TP.HCM 7 - 10 triệu Cập nhật 08/04/2017

1 2 3 4 13
Banner
Banner