Việc làm ngành Thời trang (136)

136 VIỆC LÀM được tìm thấy

Nhân viên quản lý đơn hàng ( QLSX)

superadmin

Hà Nội 7 - 10 triệu Cập nhật 09/04/2017

Nhân viên quản lý đơn hàng ( QLSX)

superadmin

Hà Nội 7 - 10 triệu Cập nhật 09/04/2017

Nhân viên quản lý đơn hàng ( QLSX)

superadmin

Hà Nội 7 - 10 triệu Cập nhật 09/04/2017

Thợ may thời trang tại siêu thị

superadmin

Hà Nội 3 - 5 triệu Cập nhật 09/04/2017

Nhân viên quản lý đơn hàng ( QLSX)

superadmin

Hà Nội 7 - 10 triệu Cập nhật 09/04/2017

Nhân viên phát triển kinh doanh

superadmin

Hà Nội 10 - 15 triệu Cập nhật 09/04/2017

Nhân Viên VM ( Stylist Cửa Hàng ) Trên Hà Nội

superadmin

Hà Nội 7 - 10 triệu Cập nhật 09/04/2017

Nhân viên phát triển kinh doanh

superadmin

Hà Nội 10 - 15 triệu Cập nhật 09/04/2017

Trợ lý QC (Ưu tiên biết tiếng Trung)

superadmin

Miền Bắc, Miền Trung, Toàn quốc 10 - 15 triệu Cập nhật 09/04/2017

1 2 3 14
Banner
Banner